Menu

Financiële Planning

fiscale dienstverlening banner

Financiële Planning

Voor inzicht en rust in uw financiële situatie en uw toekomst.

Wij werken met planningsoftware van Private Wealth Navigator

De Private Wealth Navigator © biedt de mogelijkheid om de volledige financiële positie van de klant  in beeld te brengen en deze op geavanceerde wijze over een periode van maximaal 50 jaar door te rekenen. Hierdoor ontstaat een gedetailleerd inzicht in de toekomstige cashflow alsmede de ontwikkeling van het (belegbaar)vermogen. De haalbaarheid van een bepaald gewenst Netto Besteedbaar Inkomen (NBI) en overige wensen en doelstellingen wordt op een inzichtelijke (ook grafische) wijze in beeld gebracht.

 Een financieel plan is afgestemd op uw specifieke situatie aan de hand van:

1. inkomensplanning
2. vermogensplanning
3. nalatenschapsplanning

Voorbeelden Producten

Particulieren en ondernemers:

beleggingen
huur of koop van een woning
opbouw pensioen
overdracht vermogen aan volgende generatie (Estate Planning)
ziekte en arbeidsongeschiktheid
ANW en pensioen
levensstandaard
huwelijksgoederenregime
testament

Ondernemers:

rechtsvorm
ondernemersfaciliteiten
investeringen
oude dag
stakingslijfrenteaftrek
overdracht onderneming