Menu

Financiële dienstverlening

Advies en ondersteuning
Opstarten onderneming, keuze ondernemingsvorm (eenmanszaak of BV) Opstellen ondernemingsplan inclusief financieringsaanvraag.

Opzetten van de financiële administratie
De basis voor een juiste en tijdige informatie

Boekhouding
Diverse scenario’s mogelijk: van zelf verwerken (facturering) tot volledig uitbesteden
Maatwerk voor ZZP en MKB

Periodieke management rapportages in Speedbooks
Beter inzicht in omzet, inkopen en kosten, winst, cashflow, liquiditeiten, etc.

Samenstellen van de fiscale e/o bedrijfseconomische jaarrekening 
Balans, winst- en verliesrekening plus toelichting

Controle jaarstukken

Financiële planning 
Aankoop woning, aflossen hypotheek, budgettering, sparen en beleggen, beleggen in box 2 of box 3, oudedagsvoorziening en lijfrenteplanning, Estate Planning

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen over onze financiële dienstverlening? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. U kunt ons bellen op +31 (0) 6 41 20 57 98 of ga naar contact.

Ga naar contact