Menu

Belasting box 3 in 2020

Aankomend jaar zijn er nog geen wijzigingen in de regels voor de belastingheffing over het vermogen in box 3. We krijgen in 2020 daarom alleen te maken met de jaarlijkse bijstelling van vrijstelling en forfaitaire rendementen.

De vrijstelling bedraagt in 2020 € 30.846 (€ 61.692 voor fiscaal partners).

Het forfaitaire rendement en de belastingdruk zien er als volgt uit:

 vermogen boven de vrijstelling van
 0 t/m 72.79772.798 t/m 1.005.572meer dan 1.005.573
weging rendementsklasse I (spaarrendement 0,09%)67%21%0%
weging rendementsklasse II (beleggingsrendement
5,33%)
33%79%100%
forfaitair rendement 20201,80%4,22%5,33%
belasting (tarief 30%) als
percentage van het vermogen
0,54%1,27%1,60%